VILNIAUS JUSTINO VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLA

VJVDM 2019-2020 m. m. RUDENS SEMESTRO PERŽIŪRŲ VYKDYMO TVARKA

Už 2019-2020 m. m. rudens semestro mokinių darbų įvertinimą yra atsakingas dalyko mokytojas. Mokytojas, savo nuožiūra, gali vertinti mokinių darbus pusmečio eigoje ir paskutinę pamoką.

Nuo š. m. gruodžio 16 d. iki 21 d. paskutinės semestro savaitės metu, paskutinę pusmečio pamoką mokytojas kabinete, kuriame vyko pamokos, surengia improvizuotą peržiūrą, kurios metu įvertina ir aptaria su mokiniais jų atliktus pusmečio darbus. Paskutinės pamokos metu gali būti sudaromos vertinimo komisijos iš tuo pat metu gretimose auditorijose dirbančių mokytojų.

Peržiūros yra prilyginamos egzaminui, nes jų metu yra įvertinami pusės metų mokinio mokymosi pasiekimai. Dalyvavimas peržiūrose yra privalomas, todėl mokinys, dėl svarbių priežasčių, negalintis dalyvauti paskutinėje pamokoje, turi iš anksto įspėti dalyko mokytoją, kad pusmečio pažymys mokiniui būtų įrašytas anksčiau. 

Dalykų mokytojai pažymius įrašo  į TAMO elektroninį dienyną iki š. m. gruodžio 21 d.

Vaikų ir jaunimo skyriaus mokiniai ir jų tėvai, kurie dar neturi TAMO prisijungimo "rakto", gali kreiptis el.pašto adresu tamo@vienozinskis.lt. Daugiau informacijos ČIA

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
1. 15.45 - 17.45
 • 1. 15.45 - 17.45
 • 2. 18.00 - 20.00
 • 3. 20.00 - 22.00
iki Žiemos (Kalėdų) atostogų pradžios liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.