VILNIAUS JUSTINO VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLA

TAMO el.dienynas Vaikų ir jaunimo skyriui

Norėdami naudotis TAMO el.dienynu mokiniams ir jų tėvams pirmiausia turi būti suteikiamas "identifikavimo raktas"

"Identifikavimo raktas" atsiunčiamas el.paštu. Parašykite dailės mokyklos mokinio vardą, pavardę ir klasę, el.pašto adresu tamo@vienozinskis.lt

"Identifikavimo raktas" reikalingas tik tiems mokiniams, kurie TAMO dar nesinaudoja. Kiti prie TAMO el.dienyno gali prisijungti su turimais duomenimis.

Jei jungiatės pirmą kartą, žr.: