VILNIAUS JUSTINO VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLA

SVARBU: informacija 4a, 4b, 4f kl. dėl baigiamųjų darbų gynimų

 • Paskelbė : Aušra Trakšelytė
 • Paskelbta: 2020-05-08
 • Kategorija: Aktualijos

4a, 4b, 4f kl. baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo organizavimo nuotoliniu būdu tvarka ir tvarkaraščiai:

 1. Baigiamųjų darbų (toliau – BD) gynimai turi būti rengiami pagal nustatytą grafiką.
  BD vadovai, įvertindami aplinkybę, kad BD rengimui turi būti skiriamas ypatingas dėmesys, kiekvieną savaitę turi komunikuoti su BD rengiančiais mokiniais, teikti konsultacijas ir vertinti pažangą. Esant poreikiui, BD vadovas gali pakeisti dalį BD užduočių kitomis, labiau pritaikytomis nuotoliniam BD rengimui.
 2. Mokinys galutinį elektroninį BD variantą turi atsiųsti el. pašto adresu: vita.opolskyte@vilnius.eu ir informuoti apie tai savo BD vadovą.
 3. Prisijungimo prie BD nuotolinio gynimo duomenys bus siunčiami adresu, kuriuo buvo atsiųsti baigiamieji darbai –
 • 4a kl., 4b kl. - gegužės 22 d.,
 • 4f kl. - gegužės 25 d.
 1. Elektroninė BD medžiaga, kurią mokinys turi pateikti -
 • BD nuotraukos (1-3 vnt.), JPG formatu;
 • trumpas BD pristatymo aprašymas, kuris pateikiamas WORD formatu (Times New Roman šriftu, šrifto dydis – 12 pt, tarpai tarp eilučių – 1,5, apimtis – ne daugiau kaip 1 psl.)
 1. Atsakingas administracijos  darbuotojas sudeda visą medžiagą į Google For Education platformos virtualų diską ir nusiunčia nuorodas į minėtus dokumentus vertinimo komisijos (toliau –Komisija) nariams, mokyklos administracijos darbuotojams, to pageidaujantiems mokytojams.
 2. BD gynimai vyksta naudojant vaizdo konferencijos įrangą iš anksto nustatytu laiku.
 3. BD gynimų metu mokinys pristato atliktą savo darbą, atsako į komisijos narių klausimus. BD gynimo metu yra įrašomi garsas ir vaizdas. BD gynimų protokolas siunčiamas elektroniniu paštu patvirtinti visiems komisijos nariams. Komisijos nariai el. paštu informuoja dėl to, kad sutinka su protokole užfiksuota informacija arba raštu pateikia pastabas.
 4. Atsiskaitymams, organizuojamiems pasitelkiant vaizdo konferencijų organizavimo priemones, yra naudojama programa ZOOM. Siekiant išlaikyti konfidencialumą, atsiskaitymo metu rekomenduojama naudoti papildomas saugumo priemones (prisijungimo slaptažodis, unikalus prisijungimo adresas, pokalbių grupės uždarymas ir pan.)
 5. Atsiskaitymo metu mokinys privalo būti įsijungęs vaizdo ir garso perdavimo priemones (vaizdo kameras, mikrofonus, ausines arba kolonėles) ir iš anksto įsitikinti, kad šios priemonės yra techniškai tvarkingos.
 6. Mokinys prieš atsiskaitymą privalo susipažinti su atsiskaityme naudojamų programų veikimo principais ir galimybėmis.
 7. BD gynimų metu metu turi būti užtikrintas nepertraukiamas vaizdo ir garso perdavimas (užtikrintas stabilus interneto ryšys). Vaizdas ir garsas turi būti aiškūs ir neiškraipyti. Garso ir vaizdo įrenginius galima išjungti tik leidus atsiskaitymą prižiūrinčiam dėstytojui.
 8. Mokiniai, kurie neturi galimybės dalyvauti organizuojamuose nuotoliniuose BD gynimuose, privalo kuo greičiau apie tai informuoti savo BD vadovą. Išskirtinai tokiems mokiniams bus sudarytos sąlygos dalyvauti nuotoliniuose BD gynimuose Vilniaus mokytojų namuose, Vilniaus g. 39 / Klaipėdos g. 6.
 9. Atsiskaitymo metu turi būti aiškiai matomas atsiskaitančiojo veidas, o, esant poreikiui, atsiskaitymą prižiūrintis asmuo gali pareikalauti pasukti kamerą reikiama linkme.
 10. BD rezultatai skelbiami TAMO el. dienyne kitą darbo dieną po BD gynimų. Už įvertinimų surašymą į TAMO el. dienyną atsakingi BD vadovai.
 11. BD atsiuntimo ir gynimo tvarkaraštis:

VJVDM VAIKŲ IR JAUNIMO SKYRIAUS KLASĖS

BAIGIAMŲJŲ DARBŲ ATSIUNTIMAS:

BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAI:

4b kl.

mok. L. Jusionis

2020 05 21 d.

2020 05 26 d., 16:00 val.

4a kl.

mok.L. Liandzbergis

2020 05 21 d.

2020 05 26 d., 18:30 val.

4f kl.

mok. A. Šaltenis,

A. Maknytė, A. Gudaitis

2020 05 24 d.

2020 05 28 d., 16:00 val.                 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 15.45 - 17.45
 • 2. 18.00 - 20.00
 • 3. 20.00 - 22.00