VILNIAUS JUSTINO VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLA

TAMO el.dienynas

Gerb. VJVDM mokiniai ir tėveliai, informuojame jog TAMO el. dienynas oficiali mokyklos naudojama priemonė, kuri yra ypač aktuali.

Norėdami naudotis TAMO el.dienynu mokiniams ir jų tėvams pirmiausia turi būti suteikiamas identifikavimo raktas. 
Identifikavimo raktas atsiunčiamas el.paštu. Parašykite dailės mokyklos mokinio vardą, pavardę ir klasę, el.pašto adresu tamo@vienozinskis.lt
Identifikavimo raktas reikalingas tik tiems mokiniams, kurie TAMO dar nesinaudoja. Kiti prie TAMO el.dienyno gali prisijungti su turimais duomenimis.

Jei jungiatės pirmą kartą, žr.:

MOKINIAMS

Mokiniai, kurie TAMO el.dienynu naudojasi bendrojo ugdymo (ar kitoje) mokykloje, paskyras gali APJUNGTI. Tokiu atveju į tamo@vienozinskis.lt reikia atsiųsti vardą, pavardę ir bendrojo ugdymo (ar kitos) mokyklos turimą “asmeninį raktą”.

TĖVAMS