VILNIAUS JUSTINO VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLA
Pranešimai
kalendorius
pamokos Vilniaus mokytojų namuose
 COVID-19
STUDIJOS VILNIAUS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
1. 15.45 - 17.45
  • 1. 15.45 - 17.45
  • 2. 18.00 - 20.00
  • 3. 20.00 - 22.00