VILNIAUS JUSTINO VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLA

VJVDM 2022-2023 m. m. I PUSMEČIO PERŽIŪRŲ VYKDYMO TVARKA

  • Paskelbė : Donatas Kunca
  • Paskelbta: 2022-12-07
  • Kategorija: Aktualijos

VILNIAUS JUSTINO  VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLOS (VJVDM)

2022-2023 m. m. I PUSMEČIO PERŽIŪRŲ VYKDYMO TVARKA

 

Už 2022-2023 m. m. I pusmečio mokinių darbų įvertinimą yra atsakingas dalyko mokytojas. Mokytojas mokinių darbus vertina pusmečio eigoje ir paskutinę pamoką.

Nuo 2022 m. gruodžio 16 d. iki 23 d. paskutinės pusmečio savaitės metu, paskutinę pusmečio pamoką mokytojas kabinete, kuriame vyko pamokos, surengia improvizuotą peržiūrą, kurios metu įvertina ir aptaria su mokiniais jų atliktus pusmečio darbus.

Paskutinės pamokos metu gali būti sudaromos vertinimo komisijos iš tuo pat metu gretimose auditorijose dirbančių mokytojų.

Peržiūros yra prilyginamos egzaminui, nes jų metu yra įvertinami pusės metų mokinio mokymosi pasiekimai. Dalyvavimas peržiūrose yra privalomas, todėl jei mokinys, dėl svarbių priežasčių, negali dalyvauti paskutinėje pamokoje, mokinio tėvai, globėjai turi iš anksto įspėti dalyko mokytoją, kad pusmečio pažymys mokiniui būtų įrašytas anksčiau.

Dalykų mokytojai pažymius įrašo į TAMO elektroninį dienyną iki gruodžio 23 d.

* Po peržiūrų klasių auklėtojai informuoja mokinių tėvus, globėjus apie mokinius gavusius akademinius įsiskolinimus.

Mokiniai, už I pusmečio kažkurias disciplinas gavę akademines skolas - „neįsk.“, privalo jas išsitaisyti per II pusmetį.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pertrauka
  • 1. 15.45 - 17.45
  • 2. 18.00 - 20.00
  • 3. 20.00 - 22.00