VILNIAUS JUSTINO VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLA

2 metų programa

Mokslo metai skirstomi į du pusmečius. Atsiskaitymo forma – peržiūros. Atostogos sutampa su bendrojo lavinimo mokyklų atostogomis.

Birželio pradžioje pirmoms klasėms vyksta 2 savaičių kūrybinė praktika.

Baigdami programą mokiniai gina diplominį darbą. Baigiantiems be skolų išduodamas mokyklos baigimo pažymėjimas (diplomas).

DALYKAI: kompozicija, piešimas, tapyba, dailės istorija, keramika, skulptūra, grafika.

PAMOKOS: 2-3 kartus per savaitę (pamokos vyksta ir šeštadieniais).

MOKESTIS: Nuo 2020 m. sausio 1 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu Pradinio ir pagrindinio ugdymo programos muzikos ir meno mokykloje kaina yra 25€ per mėnesį.

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pertrauka
  • 1. 15.45 - 17.45
  • 2. 18.00 - 20.00
  • 3. 20.00 - 22.00