VILNIAUS JUSTINO VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLA

Istorija

Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos veikla prasidėjo dar XX a. 6-ajame dešimtmetyje, kai visoje Sovietų Sąjungoje buvo steigiamos panašaus tipo papildomo ugdymo dailės mokyklos. 1958 m. Vilniaus vaikų dailės mokykla tuometinio kultūros ministro Juozo Banaičio iniciatyva buvo įsteigta Valstybinio dailės instituto patalpose. Pirmasis mokyklos vadovas – žinomas vitražo dailininkas Antanas Garbauskas (1932-2008).

Vėliau, dailės mokyklai augant ir plečiantis, ji kurį laiką veikė sename sostinės kvartale, dabartinės Savivaldybės aikštės vietoje, kuris buvo nugriautas statant Vyriausybės rūmus. 1975 m. mokykla įsikūrė Naujamiestyje, S. Konarskio gatvėje, neoklasikinės  pokario architektūros formų pastate, kur veikia iki šiol. 1991 m. įkuriamas ir mokyklos filialas Naujojoje Vilnioje. 1994 m. mokyklos bendruomenės iniciatyva jai suteiktas iškilaus XX a. pirmosios pusės lietuvių tapytojo, pedagogo Justino Vienožinskio vardas.

Nuo pat mokyklos veiklos pradžios ji vykdė ketverių metų trukmės dailės ugdymo programą, kurios metu mokiniai susipažindavo su kompozicijos, piešimo, tapybos,  skulptūros, keramikos, dailės istorijos pagrindais. 7-ajame dešimtmetyje įsteigus „vakarinį“ mokyklos skyrių, jos absolventų būrį papildė ir suaugę įvairaus amžiaus, skirtingų profesijų dailės mėgėjai. Ilgą laiką mokykla atliko ne tik papildomo vaikų ir suaugusiųjų ugdymo funkciją, bet ir paruošdavo nemažai būsimų aukštųjų mokyklų dailės specialybių studentų. Sovietmečiu mokykla buvo svarbi ir kaip atsvara vyraujančiai ideologiniei priespaudai, kultūros ir meno niveliacijai.

Apie 1998 m. prasideda mokyklos atsinaujinimo laikotarpis – jos kolektyvą papildė jaunesniosios kartos menininkai, išsiplėtė dailės disciplinų ratas bei mokinių auditorija – įsteigiamos dizaino, animacijos,  fotografijos, architektūros studijos įvairaus amžiaus vaikams ir jaunimui, atskiros senjorų bei Trečiojo amžiaus universiteto lankytojų grupės. Keitėsi ir mokyklos statusas – ji tampa formalųjį ugdymą papildančia institucija. Taigi, pripažįstamas svarus mokyklos indėlis formuojant sostinės moksleivių kultūrinę savimonę. Vyksta aktyvi mokyklos plėtra ir už jos veiklos ribų – kuriamos J. Vienožinskio dailės  mokyklos studijos įvairiose Vilniaus vidurinėse mokyklose, siekiant pagerinti dailės ugdymo paslaugų prieinamumą, plėsti bendradarbiavimą su kitomis švietimo institucijomis.

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
1. 15.45 - 17.45
  • 1. 15.45 - 17.45
  • 2. 18.00 - 20.00
  • 3. 20.00 - 22.00