VILNIAUS JUSTINO VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLA

4 metų programa

Mokslo metai skirstomi į du pusmečius. Atsiskaitymo forma – peržiūros. Atostogos sutampa su bendrojo lavinimo mokyklų atostogomis.

Kiekvienais metais, birželio mėn. pradžioje, 1-3 klasėms vyksta 2 savaičių kūrybinė praktika.

Baigdami programą mokiniai gina diplominį darbą. Baigiantiems be skolų išduodamas mokyklos baigimo pažymėjimas (diplomas).

DALYKAI: kompozicija, piešimas, tapyba, dailės istorija (visus 1-4 klasės), keramika (1 klasė), skulptūra (2 ir 3 klasės), grafika (3 ir 4 klasės), šiuolaikinio meno projektai (4 klasė)

PAMOKOS: 2-3 kartus per savaitę (pamokos vyksta ir šeštadieniais).

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pertrauka
  • 1. 15.45 - 17.45
  • 2. 18.00 - 20.00
  • 3. 20.00 - 22.00