VILNIAUS JUSTINO VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLA

Mokyklos misija ir siekiai

Šiuo metu mokykloje dirba daugiau nei 54 menininkų-pedagogų, mokosi daugiau nei 1000 skirtingo amžiaus grupių mokinių.

Pagrindinė neformalaus ugdymo Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos misija – dailės studijų pagalba ugdyti tiek vaikų, tiek suaugusiųjų meninius sugebėjimus ir kūrybiškumą, etines ir estetines vertybes.

Dailės mokykloje ugdomi įvairiapusiai meniniai gebėjimai, apimantys intuicijos, jausmų ir intelekto raišką, derinantys emocinę patirtį ir kritinį mąstymą, atskleidžiantys asmenybės individualumą ir savarankiškumą.

Pagrindiniai mokyklos siekiai:

1) suteikti bendrąją meninę ir estetinę kompetenciją, reikalingą įvairiose gyvenimo srityse;

2) puoselėti humanistinėmis vertybėmis grindžiamą asmens dvasinį pasaulį;

3) padėti mokiniui išreikšti save, kurti, komunikuoti, kūrybiškai įprasminti savo gyvenimą bendruomenės, šalies ir pasaulio kultūros kontekste.

Tai padeda formuoti kiekvienam žmogui reikalingus savęs ir kitų pažinimo įgūdžius, gebėjimus prisitaikyti ir gerbti kitokį mąstymo, darbo ir gyvenimo būdą, plėtoti platų saviraiškos būdų spektrą.

Nuo pat Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos įkūrimo pradžios tradicinės dailės disciplinos, ypač tapyba, yra svarbios ir puoselėjamos. Keletą pastarųjų metų mokyklos programa yra papildoma įvairiomis naujomis ir kūrybiškomis disciplinomis. Didelis dėmesys skiriamas erdviniams ir laikiniams menams, su kurių pagrindais supažindina gerai Lietuvos šiuolaikinio meno scenoje žinomi menininkai.

Greta pagrindinių studijų programos organizuojami plenerai, simpoziumai, vasaros kūrybinės stovyklos, rengiamos parodos Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose, įvairaus pobūdžio konkursai.

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
3. 20.00 - 22.00
  • 1. 15.45 - 17.45
  • 2. 18.00 - 20.00
  • 3. 20.00 - 22.00