VILNIAUS JUSTINO VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLA

Įvairūs kursai

Kursai vaikams, jaunimui, suaugusiems. Tai pagal individualias mokymo programas vedami užsiėmimai, kurių metu atsižvelgiama į individualius vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų poreikius, padedama tobulinti jų meninius gebėjimus. Užsiėmimų metu supažindinama su skirtingų dailės priemonių ir technikų pagrindais (architektūra, keramika, piešimas, tapyba, kt.), kartu skatinama išreikšti savo amžiui aktualias temas, ugdomas ir puoselėjamas asmeninis kūrybiškumas. Užsiėmimų temos skatina savivoką, emocinę raišką, remiasi meno istorija, kultūros tradicijomis. 

Užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę (įvairiomis darbo dienomis ir laiku, taip pat būna ir šeštadieniais).

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
3. 20.00 - 22.00
  • 1. 15.45 - 17.45
  • 2. 18.00 - 20.00
  • 3. 20.00 - 22.00