VILNIAUS JUSTINO VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLA

Bendradarbiavimo projektai

MENO MOKYKLŲ MOKINIŲ KULTŪRINIO VERSLUMO UGDYMAS – PAGRINDINĖS KRYPTYS IR TARPTAUTINĖ PRAKTIKA

Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla dalyvauja tarptautiniame projekte „Kultūrinis verslumas žalesnei ateičiai“ (angl. Cultural Enterpreneuship For A Greener Future). Projekto partneriai – Ventspilio meno mokykla (Latvija), Liepojos muzikos, meno ir dizaino vidurinė mokykla (Latvija), Socialinės lyderystės asociacija (Lietuva), organizacija PRIOS (Norvegija).

2021 m. spalio 27 d. įvykusiame seminare „Kultūrinio verslumo ugdymas meno mokyklose“ projekto dalyviai dalinosi patirtimi bei įžvalgomis kultūrinio verslumo tema. Vilniaus Justino Vienožinskio mokyklos direktorius Algis Lankelis-Elvich kalbėjo apie praktinius kultūrinio verslumo ir ekologinio dizaino aspektus. PRIOS projektų vadybininkė Lovísa Úlfarsdóttis ir verslumo konsultantas Tommy Muledal pristatė kultūrinio verslumo ugdymo patirtis ir praktikas Norvegijoje. Inga Kuncīte, Liepojos muzikos, meno ir dizaino mokyklos projektų vadybininkė, pasidalino žiniomis apie kultūrinės edukacijos, kultūrinio verslumo rėmimo mechanizmus Latvijoje. Anykščių meno inkubatoriaus vadovė Daiva Perevičienė papasakojo apie kultūrinį verslumą Lietuvos regionuose. Dizainerė Rasa Balaišė pristatė ekologinio dizaino kūrybos pavyzdžius.

Plačiau apie seminarą: 

2022 m. sausio 31 d. įvykusiame apsikeitimo patirtimi seminare prisistatė projekto partneriai iš Latvijos. Ventspilio meno mokyklos mokytoja Elīna Ozoliņa pasidalino gerąja praktika savo atstovaujamos mokyklos meno ir dizaino edukacijoje. Ieva Heinacka, Liepojos muzikos, meno ir dizaino mokyklos kūrybos vadovė, pristatė meno ir dizaino edukaciją pasitelkdama mokinių diplominių darbų pavyzdžius. Nils Kuncītis, mokyklos karjeros konsultantas, supažindino su meno ir dizaino mokinių atliekamos praktikos ir verslumo galimybėmis.

Išsamesnė informacija apie projektą Cultural entrepreneurship for a greener future | Facebook

 

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pertrauka
  • 1. 15.45 - 17.45
  • 2. 18.00 - 20.00
  • 3. 20.00 - 22.00