VILNIAUS JUSTINO VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLA

Fotografija

Vienų metų trukmės Fotografijos studijų programoje mokiniai susipažįsta su fotografijos teorija ir praktika. Tai fotografijos žanrai, spalvotyros pagrindai, fotografijos kryptys ir technikos, fotografijos parodos rengimo ypatumai. Programos tikslas – paruošti mokinius savarankiškam aplinkos patyrimui ir perteikimui fotografijos pagalba.

Fotografijos studiją lanko 14 iki 18 m. vaikai ir jaunimas. Norintys lankyti šią studiją turi pateikti prašymą (mokyklos raštinėje arba internetu). Prašymai priimami kiekvienų metų gegužės – rugpjūčio mėn. Stojamųjų egzaminų nėra. Šią studiją, kaip papildomą dalyką, gali lankyti ir į J. Vienožinskio dailės mokyklos Vaikų ir jaunimo skyrių įstoję ir jame besimokantys mokiniai. Daugiau informacijos apie priėmimo į šias studijas tvarką žiūrėkite: NEFORMALUS UGDYMAS / Priėmimo tvarka į Neformalųjį ugdymą.

Užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę.

2017 – 2018 m. tvarkaraštis:

Studijos yra mokamos, jų kaina 17,38 Eur/mėn. Mokėjimas vykdomas pusmečiais.

Studija iš dalies finansuojama NVŠ lėšomis.

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 15.45 - 17.45
  • 2. 18.00 - 20.00
  • 3. 20.00 - 22.00
iki Pavasario atostogų liko