VILNIAUS JUSTINO VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLA

Priėmimo tvarka

ANIMACIJA, DIZAINAS, FOTOGRAFIJA

Norintys lankyti šias studijas turi pateikti prašymą (mokyklos raštinėje arba internetu). Paraiškos priimamos kiekvienų metų gegužės mėn. (iki rugpjūčio mėn. pabaigos). Stojamųjų egzaminų nėra. Paraiška, kurią turite užpildyti, pateikiama žemiau. Apie priėmimą informuosime laišku paraiškoje nurodytu el.pašto adresų kelių darbo dienų eigoje.

Į Animacijos studiją priimami vaikai ir jaunimas nuo 7 iki 18 metų; į Dizaino ir Fotografijos studijas - nuo 14 iki 18 metų.

 

STUDIJOS VILNIAUS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE

Norintiems lankyti vieną iš dailės studijų, vykdomų įvairiose bendrojo ugdymo mokyklose, prašome atsiųsti užpildytą prašymą el.pašto adresu – studijos@vienozinskis.lt

Prašymas: 

Programų pavadinimai:

 

 

Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokyklos
direktoriui A. Lankeliui - Elvich

PRAŠYMAS

Prašau leisti lankyti pasirenkamas studijas Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykloje (moksleivių amžius nuo 12 – 18 m.):

Mokinio duomenys:

Mokinio tėvų/globėjų duomenys:

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pertrauka
  • 1. 15.45 - 17.45
  • 2. 18.00 - 20.00
  • 3. 20.00 - 22.00