VILNIAUS JUSTINO VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLA

Fotografija

Vienų metų trukmės Fotografijos studijų programoje mokiniai susipažįsta su fotografijos teorija ir praktika. Tai fotografijos žanrai, spalvotyros pagrindai, fotografijos kryptys ir technikos, fotografijos parodos rengimo ypatumai. Programos tikslas – paruošti mokinius savarankiškam aplinkos patyrimui ir perteikimui fotografijos pagalba.

Fotografijos studiją lanko 14 iki 18 m. vaikai ir jaunimas. Norintys lankyti šią studiją turi pateikti prašymą (mokyklos raštinėje arba internetu). Prašymai priimami kiekvienų metų gegužės – rugpjūčio mėn. Stojamųjų egzaminų nėra. Šią studiją, kaip papildomą dalyką, gali lankyti ir į J. Vienožinskio dailės mokyklos Vaikų ir jaunimo skyrių įstoję ir jame besimokantys mokiniai. Daugiau informacijos apie priėmimo į šias studijas tvarką žiūrėkite: NEFORMALUS UGDYMAS / Priėmimo tvarka į Neformalųjį ugdymą.

Nuo 2018 m. rugsėjo mėn., dėl galimybės lankyti šią studiją, teiraukitės telefonu - 85 233 2550.

Užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę.

2018 – 2019 m. tvarkaraštis:

I GRUPĖ

ANTRADIENIS

15.45 - 17.15 val.

TREČIADIENIS

15.45 - 18.00 val.

II GRUPĖ

ANTRADIENIS

18.45 - 20.15 val.

KETVIRTADIENIS

15.45 - 18.00 val.

III GRUPĖ (antramečiai ir diplomantai)

ANTRADIENIS

17.15 - 18.45 val.

TREČIADIENIS

18.00 - 19.30 val.

Studijos yra mokamos, jų kaina 17,38 Eur/mėn. Mokėjimas vykdomas pusmečiais.

Studija iš dalies finansuojama NVŠ lėšomis.

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pertrauka
  • 1. 15.45 - 17.45
  • 2. 18.00 - 20.00
  • 3. 20.00 - 22.00