VILNIAUS JUSTINO VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLA

Animacija

Vienų metų trukmės Animacijos studijų programos tikslas – mokiniams perteikti animacijos pagrindus, supažindinti su pieštinės bei skaitmeninės animacijos specifika, judančio vaizdo estetika. Užsiėmimų metu mokiniai mokomi įvairių animacijos meno raiškos priemonių ir galimybių: išbando plastilino, koliažo, daiktų, piksiliacijos technikas. Taip pat supažindinami su animacijos filmo kūrimo etapais: rašo scenarijus, kuria personažus, montuoja bei garsina savo filmus.

Animacijos studiją lanko 7 - 18 m. vaikai ir jaunimas. Šias studijas, kaip papildomą dalyką, gali lankyti ir Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokyklos Vaikų ir jaunimo skyriuje besimokantys mokiniai.

Daugiau informacijos apie priėmimo į šias studijas tvarką žiūrėkite: NEFORMALUS UGDYMAS / Priėmimo tvarka į Neformalųjį ugdymą.

Daugiau informacijos teiraukitės telefonu - 85 233 2550.

Užsiėmimai vyksta kartą per savaitę.

 

Mokytojas Linas Augutis

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pertrauka
  • 1. 15.45 - 17.45
  • 2. 18.00 - 20.00
  • 3. 20.00 - 22.00