VILNIAUS JUSTINO VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLA

Animacija

Vienų metų trukmės Animacijos studijų programos tikslas – mokiniams perteikti animacijos pagrindus, supažindinti su pieštinės bei skaitmeninės animacijos specifika, judančio vaizdo estetika. Užsiėmimų metu mokiniai mokomi įvairių animacijos meno raiškos priemonių ir galimybių: išbando plastilino, koliažo, daiktų, piksiliacijos technikas. Taip pat supažindinami su animacijos filmo kūrimo etapais: rašo scenarijus, kuria personažus, montuoja bei garsina savo filmus.

Animacijos studiją lanko 7 iki 18 m. vaikai ir jaunimas. Šias studijas, kaip papildomą dalyką, gali lankyti ir į Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokyklos Vaikų ir jaunimo skyrių besimokantys mokiniai. Daugiau informacijos apie priėmimo į šias studijas tvarką žiūrėkite: NEFORMALUS UGDYMAS / Priėmimo tvarka į Neformalųjį ugdymą.

Nuo 2018 m. rugsėjo mėn., dėl galimybės lankyti šią studiją, teiraukitės telefonu - 85 233 2550.

Užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę.

2018 – 2019 m. tvarkaraštis:

I GRUPĖ

Trečiadienis

15:00 – 17:00 val.

Penktadienis

15:00 – 17:00 val.

II GRUPĖ

Trečiadienis

17:00 – 19:00 val.

Penktadienis

17:00 – 19:00 val.

III GRUPĖ (papildoma)

Pirmadienis

18:00 – 20:00 val.

Ketvirtadienis

18:00 – 20:00 val.

Studijos yra mokamos, jų kaina 17,38 Eur/mėn. Mokėjimas vykdomas pusmečiais.

Studija iš dalies finansuojama NVŠ lėšomis.

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pertrauka
  • 1. 15.45 - 17.45
  • 2. 18.00 - 20.00
  • 3. 20.00 - 22.00